Trainingen

Een concept implementeren of een wezenlijke organisatorische verandering in je onderneming doorvoeren vraagt om begeleiding. De keerzijde van verandering binnen een onderneming is dat mensen in een dergelijk proces vaak zoeken naar stabiliteit en vasthouden aan oud gedrag. Dat is heel herkenbaar en begrijpelijk, maar ook dodelijk als je een duurzame verandering wilt realiseren. Veranderingstrajecten en het coachen daarvan helpen om van het nieuwe horecaconcept een succes te maken. Het trainen en coachen van je medewerkers is wat ons betreft dan ook een belangrijk aspect van die verandering.

Wij trainen op kennis, vaardigheden en gedrag. Kloosterhuis Adviseurs heeft veel kennis en ervaring in het trainen en wij zijn goed in het overbrengen van die kennis, vaardigheden en gedragsaspecten in de vorm van trainingsessies of ‘coaching-on-the-job’. Voor het beïnvloeden van gedrag, en met name gastvrij gedrag, hebben wij een geheel eigen aanpak ontwikkeld. Daarnaast beschikken wij over een breed netwerk van gespecialiseerde professionals waarmee we trainingen ontwikkelen en uitvoeren. Hierdoor zijn wij in staat jouw onderneming altijd de juiste horecatraining te kunnen bieden.

Hier leest u meer over gastvrijheid en het gastvrijheidprogramma dat Kloosterhuis Adviseurs heeft geïnitieerd onder de naam Hospitality Institute, center of knowledge & expertise in hospitality.

Voor meer informatie over onze trainingen en aanpak kunt u contact met ons opnemen.

Terug

...